Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Bu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta, www.conconkids.com internet sitesi ("Site") üzerinden hizmet sunan ConCon Kids ("Şirket") ile diğer tarafta Site üzerinden üyelik kaydı yapan gerçek veya tüzel kişi ("Üye") arasında aşağıdaki şartlar ve koşullar çerçevesinde düzenlenmiştir.

2. Konu

Bu Sözleşme, Üye'nin Site üzerinden Şirket'in sunduğu ürün ve hizmetlere erişim ve kullanım hakkını düzenlemektedir.

3. Üyelik Koşulları

3.1. Üyelik, Site üzerinden kayıt formunu doldurarak ve Sözleşme'yi kabul ederek başlar. Üyelik, Şirket'in onayını takiben tamamlanır.

3.2. Üye, kayıt sırasında verdiği bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Üye'nin bilgileri güncelleme sorumluluğu bulunmaktadır.

3.3. Üye, Site üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerin tümünden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4. Üye Hakkı ve Sorumlulukları

4.1. Üye, Site'yi yasalara uygun ve amacına uygun şekilde kullanmayı kabul eder.

4.2. Üye, Site üzerinden alışveriş yapmak için kullanılan kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden kendisi sorumludur. Üye, kullanıcı adı ve şifresinin başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda Şirket'i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

4.3. Üye, Site üzerinden herhangi bir hukuka aykırı, müstehcen, tehditkar, hakaret içeren, taciz edici, iftira niteliği taşıyan veya diğer kişileri rahatsız edebilecek içerikler paylaşmamayı kabul eder.

5. Şirketin Hak ve Sorumlulukları

5.1. Şirket, Üye'nin Site'yi kullanımını izlemeye ve gerekli gördüğü durumlarda Üye'nin hesabını askıya almak veya kapatmak da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

5.2. Şirket, Site üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaya taahhüt eder.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. Site üzerinde bulunan her türlü içerik (metinler, görseller, logolar, videolar vb.) ve bunların telif hakları Şirket'e aittir.

7. Gizlilik Politikası

Üye, Site'nin gizlilik politikasını okuyup kabul etmiş sayılır. Şirket'in gizlilik politikası, Site üzerinden erişilebilir.

8. Sözleşmenin Feshi

Bu Sözleşme, Üye'nin Site'ye üyelik kaydını iptal etmesi veya Şirket'in Üye'ye üyelik hakkını askıya alma veya sonlandırma hakkını kullanmasıyla sona erer.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Diğer Hükümler

Bu Sözleşme, tarafların karşılıklı rızası ile oluşturulmuş olup, herhangi bir hükmü yasal olarak geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz hale gelirse, geri kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam eder.